ปฏิทินกิจกรรม

ปฎิทินกิจกรรม

กิจกรรม :
ซ้อมใหญ่พิธีไหว้ครู นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2555
รายละเอียด :
 


วันที่  20  มิถุนายน  2555   การฝึกซ้อมลำดับการ พิธีไหว้ครู

          เวลา  12.00 – 13.00 น.          -  นักศึกษาใหม่ทุกคณะรายงานตัว ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ

          เวลา  13.00 16.30 น.          -  ฝึกซ้อมลำดับขั้นตอนพิธีไหว้ครู 

                                                  -  นักศึกษาพร้อมกันที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

                                                  -  คณะกรรมการ จัดเตรียมขั้นตอนลำดับผู้ถือพานไหว้ครู

                                                 -  ขั้นตอนพิธีการไหว้ครู

                                                 -  ตัวแทนนักศึกษาถือพาน นั่งตามลำดับที่ซ้อมพิธีการ

                                                -  ประธานในพิธี อธิการบดี (อาจารย์ปัญญา มหาชัย)  เดินทางมาถึง

                                                    นักศึกษายืนเคารพประธาน

                                                 -  ประธานในพิธีจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย

                                                -  ตัวแทนนักศึกษานำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย สวดสรภัญญะ

                                                 -  นักศึกษาทั้งหมดร้องเพลงพระคุณที่สาม

                                                -  ตัวแทนนักศึกษานำพานขึ้นไหว้ครู นำกล่าวปฏิญาณตน

                                                -  ประธานในพิธีเจิมหนังสือ

                                                -  พิธีไหว้ครูของนักเรียน โรงเรียนวิถีธรรม”

                                                 -  พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาเรียนดี  กีฬาดี และผู้นำนักศึกษา

                                                -  พิธีมอบทุนการศึกษา “คนดี ศรีราชภัฏ”

                  -  พิธีมอบทุนการศึกษา การประมูลพื้นที่ขายของในงานพิธี

                                                    พระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2553/2554

                                                    โดย  คุณไกรษร  ประดับศิลป์ และคุณคำผอง ชาคริตวิเศษ

                                                -  พิธีกรเชิญอธิการบดีกล่าวให้โอวาท

                                                -  ต้อนรับน้องใหม่ บายศรีสู่ขวัญ การแสดงจากใจ “พี่ให้น้อง”

                                                -  นักศึกษาพบองค์การบริหารนักศึกษา

                                                 -  พักรับประทานอาหาร

                                                  -  พิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2555

                                                  -  การแสดงจากพี่สู่น้อง

กำหนดการ :
วันพุธ ที่ 20 มิถุนายน 2555 เวลา 13:00 - 16:00 น.
สถานที่ :
หอประชุมมหาวชิราลงกรณ

กิจกรรมประจำเดือน มิถุนายน 2555

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680   ถนนนิตโย   ต.ธาตุเชิงชุม  อ.เมือง  จ.สกลนคร  47000
โทร./โทรสาร  0-4274-3854    Website : http://sdd.snru.ac.th  E-mail : sdd@snru.ac.th