ปฏิทินกิจกรรม2560 ประจำเดือน2561 – เมษายน 2561

ปฏิทินกิจกรรม2560 ประจำเดือน2561 – เมษายน 2561

ประกาศกองพัฒนานักศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการดำเนินการประกวดนางนพมาศ ในงานสืบสานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจาปี 2560

เผยเเพร่เมื่อ

กองพัฒนานักศึกษาขอประกาศหลักเกณฑ์วัธีการดำเนินการประกวดนางนพมาศ ในงานสืบสานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปี 2560

ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้ที่นี่    >>ดาวน์โหลดใบสมัคร<< อ่านเพิ่มเติม “ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการดำเนินการประกวดนางนพมาศ ในงานสืบสานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจาปี 2560”

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การมอบเงินช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม

เผยเเพร่เมื่อ

ตามที่ได้เกิดอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสกลนครและจังหวัดใกล้เคียง ทำให้นักศึกษาหลายร้อยคนได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมในครั้งนี้   อ่านเพิ่มเติม “ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การมอบเงินช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม”

ภาพกิจกรรม

หนังสือเวียนราชการ

อธิการบดี มรสน. ประกาศเจตจำนงสุจริตฯ
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน

วีดีโอแนะนำ

แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร

แปรสัญลักษณ์แสดงออกถึงความอาลัย ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์

กีฬาภายในมหาวิทยาลัย ห้วยทรายเกมส์ครั้งที่ 38