ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศกองพัฒนานักศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ระหว่างเดือน มิ.ย.-ก.ย. ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2559

ประกาศรายชื่อนักศึกษากองเกียรติยศ

การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศกองพัฒนานักศึกษา เรื่อง ประกาศจัดตั้งชมรมในสังกัดองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ

ประกาศกองพัฒนานักศึกษา เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559

หนังสือเวียนราชการ

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 5 ฉบับ ที่ ศธ 0542.01/ว 118 วันที่ 2 พฤษภาคม 2560

ภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

กองพัฒนานักศึกษาเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เผยเเพร่เมื่อ

วันที่ 25 เมษายน 2560  กองพัฒนานักศึกษาเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราชโดย ผศ.ธีราธาร  ศรีมหา  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษานำบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมพิธี ณ ลานรวมน้ำใจไทสกล อ่านเพิ่มเติม “กองพัฒนานักศึกษาเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพให้นักศึกษาและศิษย์เก่าสู่การมีงานทำ

เผยเเพร่เมื่อ

วันที่ 22 เมษายน 2560  กองพัฒนานักศึกษาได้จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพให้นักศึกษาและศิษย์เก่าสู่การมีงานทำ สำหรับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาและนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาที่มาเข้าร่วมในวันปัจฉิมนิเทศ โดยได้จัดกิจกรรมการมัดย้อมผ้าครามและได้วิทยากรจากศูนย์คราม คุณแสนสุรีย์  เชื้อวังคำ หัวหน้างานศูนย์ครามสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นผู้ให้ความรู้ อ่านเพิ่มเติม “โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพให้นักศึกษาและศิษย์เก่าสู่การมีงานทำ”

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2559

เผยเเพร่เมื่อ

วันที่ 22 เมษายน 2560 กองพัฒนานักศึกษาได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 โดย ผศ.ชาคริต  ชาญชิตปรีชา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานในพิธีเปิดโดยภายในงานมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เทคนิคการสัมพาษณ์งานเพื่อความสำเร็จกับอนาคตแรงงานไทย ในยุคไทยแลนด์ 4.0” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณทัศไนย  เหมือนเสน  รองประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด อ่านเพิ่มเติม “โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2559”

งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ แห่ดอกไม้ สรงน้ำพระ สมมาผู้ใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ

งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ แห่ดอกไม้ สรงน้ำพระ สมมาผู้ใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ณ ลานวัฒนธรรม หน้าอาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  วันที่ 11 เมษายน 2560  อ่านเพิ่มเติม “งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ แห่ดอกไม้ สรงน้ำพระ สมมาผู้ใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

รายงานประจำปีงบประมาณ กองพัฒนานักศึกษา

รักษาราชการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผศ.ธีราธาร ศรีมหา
ปฏิทิน ผศ.ธีราธาร ศรีมหา

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
กองพัฒนานักศึกษา

นางวาสนา จักรศรี

เมนูลัด

ดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Facebook Fanpage

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
ผู้ใช้งานเว็บไซต์

วีดีโอแนะนำ

แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร

แปรสัญลักษณ์แสดงออกถึงความอาลัย ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์

กีฬาภายในมหาวิทยาลัย ห้วยทรายเกมส์ครั้งที่ 38