โครงการเปิดโลกกิจกรรม เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ SHOW & SHARE

เผยเเพร่เมื่อ 41 เข้าชม

เมื่อวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 องค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ จัดโครงการเปิดโลกกิจกรรม เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ SHOW & SHARE ขึ้น ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ โดยเป็นกิจกรรมที่เปิดพื้นที่ให้ชมรมนักศึกษาในสังกัดองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติได้แสดงผลงานของชมรมและเปิดรับสมาชิกใหม่เพื่อร่วมทำกิจกรรม ภายในงานได้รับเกียติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีราธาร  ศรีมหา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาได้เป็นประธานในพิธีเปิดและเยี่ยมชมซุ้มแสดงผลงานของชมรมต่างๆ

เครดิตภาพ : องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ