โครงการอบรมพัฒนาทักษะการทำข้อสอบเพื่อเข้าสู่อาชีพรับราชการ “พัฒนาทักษะการทำข้อสอบ กพ.”

เผยเเพร่เมื่อ 1985 เข้าชม

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาทักษะการทำข้อสอบเพื่อเข้าสู่อาชีพรับราชการ “พัฒนาทักษะการทำข้อสอบ กพ.”

ระหว่างวันที่ 9 – 11 มิถุนายน 2560  ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา อาคาร 10 ชั้น 3