กิจกรรม ย้อมบ้าน ล้างเมือง Big Cleaning Day

เผยเเพร่เมื่อ 397 เข้าชม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรเจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ย้อมบ้าน ล้างเมือง วันที่ 2 สิงหาคม 2560 ในการนี้กองพัฒนานักศึกษาได้นำนักศึกษาจิตอาสา ผู้นำนักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษาทั้ง 6 คณะเข้าร่วมกิจกรรมด้วย เพื่อทำความสะอาด เมืองสกลนครหลังจากถูกภัยน้ำท่วม