โครงการเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2560

เผยเเพร่เมื่อ 252 เข้าชม

วันที่ 24  สิงหาคม 2560  งานกิจกรรมนักศึกษาและวินัยนักศึกษา  องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ  จัดโครงการเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา2560 ขึ้นเพื่อเป็นการแสดงผลงานและรับสมัครสมาชิกของชมรมต่างๆทุกชมรมภายใต้สังกัดองค์การนักศึกษาภาคปกติ ให้นักศึกษาทุกชั้นปีได้เข้าร่วมสมัครเป็นสมาชิกชมรมเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน  ใช้วเลาว่างจากการเรียนให้เกิดประโยชน์