กิจกรรมอบรมแกนนำโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เผยเเพร่เมื่อ 203 เข้าชม

กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการกิจกรรมอบรมแกนนำโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  วันที่ 7 – 8 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา อาคาร 10 ชั้น 2