โครงการกีฬาระหว่างคณะ ครั้งที่ 39 “ราชพฤกษ์เกมส์”

เผยเเพร่เมื่อ 196 เข้าชม

กองพัฒนานักศึกษา  โดย สภานักศึกษาและองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ จัดโครงการกีฬาระหว่างคณะ ครั้งที่ 39 “ราชพฤกษ์เกมส์” ขึ้นเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560 โดยมีการแข่งขันกีฬาภายในระหว่างคณะตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน โดยในวันงานมีการเดินพาเหรดของนักศึกษาทั้ง 6 คณะ