โครการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

เผยเเพร่เมื่อ 319 เข้าชม

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารและบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับจิตอาสา จังหวัดสกลนคร และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ทำความสะอาดบริเวณวัดพระธาตุนารายณ์เจงเวง ในโครการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร