โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

เผยเเพร่เมื่อ 98 เข้าชม

วันที่ 10 – 13 ธันวาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีราธาร  ศรีมหา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  นำบุคลากรกองพัฒนานักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเว้ และมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศดานัง  ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มความรู้ ประสบการณ์ แนวคิด ให้กับบุคลากรสามารถนำไปพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย