กิจกรรมโครงการ Talk about sex เปิดพื้นที่วัยใสเข้าใจเรื่องเพศ

เผยเเพร่เมื่อ 71 เข้าชม

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น. งานอนามัยและสุขาภิบาลร่วมกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดกิจกรรมโครงการ Talk about sex เปิดพื้นที่วัยใสเข้าใจเรื่องเพศ ขึ้น ณ บริเวณลาน K-Park มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พิธีเปิดโครงการ โดยนางวาสนา  จักรศรี  ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กิจกรรมภายในงานมีการแข่งขันเยาวชนยอดนักพูด และกิจกรรมวาดภาพระบายสี และชมนิทรรศการสุขภาวะทางเพศ โดยมีวัตถุประสงค์ให้เยาวชนทั่วไปและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ตระหนักรู้และเป็นพื้นที่ในการเรียนรู้เรื่องเพศ