เสวนาในหัวข้อ ” ภาวะผู้นำนักศึกษายุคใหม่หัวใจประชาธิปไตย ” นโยบายของผู้สมัครนายกองค์การบริหารนักศึกษา

เผยเเพร่เมื่อ 45 เข้าชม

วันที่ 7 มีนาคม 2562 ร่วมฟังการเสวนาในหัวข้อ ” ภาวะผู้นำนักศึกษายุคใหม่หัวใจประชาธิปไตย ” นโยบายของผู้สมัครนายกองค์การบริหารนักศึกษา ณ ห้อง 19313 อาคา 11 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร