การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารการศึกษา นายกสโมสรนักศึกษา และสมาชิกสภานักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562

เผยเเพร่เมื่อ 52 เข้าชม

วันที่ 13 มีนาคม 2562 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร จัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารการศึกษา นายกสโมสรนักศึกษา และสมาชิกสภานักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 เพื่อให้มีคณะกรรมการบริหารนักศึกษา มาดำเนินงานด้านกิจกรรมของนักศึกษา และเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้สิทธิ์และปฏิบัติหน้าที่ในระบอบประชาธิปไตย