กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาลำห้วยทรายติดโรงแรมภูพานเพลส

เผยเเพร่เมื่อ 80 เข้าชม

22 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยกองพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษา บุคลากรจิตอาสามหาวิทยาลัยาชภัฏสกลนคร ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาลำห้วยทรายติดโรงแรมภูพานเพลส