กีฬาประเพณี จตุรมิตร ครั้งที่ 19

เผยเเพร่เมื่อ 49 เข้าชม

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562  กองพัฒนานักศึกษา นำนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเพณีจตุรมิตร ครั้งที่ 19 แคแสดเกมส์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร