โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ “เสวนา แลกเปลี่ยน เรียนรู้ การพัฒนามหาวิทยาลัย”

เผยเเพร่เมื่อ 192 เข้าชม

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดโครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ “เสวนา แลกเปลี่ยน เรียนรู้ การพัฒนามหาวิทยาลัย” ขึ้น ณ ห้องประชุมสุวรรณภิงคาร อาคาร 1 ชั้น 2 โดยมีศิษย์เก่ายุควิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏ  และยุคมหาวิทยาลัย เข้าร่วมการเสวนาในครั้งนี้ จำนวน 30 คน โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหา  และสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า ให้เข้มแข็ง เพื่อจะหาวิธีการดำเนินงานศิษย์เก่าและสมาคมศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครต่อไป