กองพัฒนานักศึกษา สอบสัมภาษณ์ นักศึกษาใหม่ ประเภทโควตา2.2 กิจกรรมดี กีฬาดี

เผยเเพร่เมื่อ 172 เข้าชม

วันที่่ 9 เมษายน 2562 กองพัฒนานักศึกษา จัดการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประเภทโควตา 2.2 (กิจกรรมดี กีฬาดี) ประจำปีการศึกษา 2562