กองพัฒนานักศึกษา ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

เผยเเพร่เมื่อ 114 เข้าชม

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ  ในวันที่ 10 เมษายน 2562 ณ ลานวัฒนธรรม หน้าอาคาร 2