กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ

เผยเเพร่เมื่อ 315 เข้าชม

เมื่อวันที่ 7 – 8 และวันที่ 10 มิถุนายน 2562 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน โดยมีกิจกรรมเข้าศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษา ณ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 และ กิจกรรมสรุปผลการดำเนินงานกิจการนักศึกษารอบปีการศึกษา 2561 เพื่อพัฒนางานกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข นาข่าบุรี รีสอร์ท ในวันที่ 8 มิถุนายน 2562  และมีกิจกรรมสรุปทบทวนแผนการดำเนินงาน ในวันที่ 10 มิถุนายน ณ ห้องประชุมอินทนิล กองพัฒนานักศึกษา อาคาร 20