โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2562

เผยเเพร่เมื่อ 184 เข้าชม

เมื่อวันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 งานอนามัยและสุขาภิบาล กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 เพื่อเป็นการคัดกรอกอนามัยนักศึกษาเพื่อลดความเสี่ยงและหาทางป้องกันแก้ไขต่อไป