โครงการ”การพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะชีวิตที่ดี อยู่ได้อย่างมีความสุข”

เผยเเพร่เมื่อ 136 เข้าชม

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดโครงการ”การพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะชีวิตที่ดี อยู่ได้อย่างมีความสุข”  ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1