กองพัฒนานักศึกษาจัดสอบสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ประจำหน่วยหอพักนักศึกษา

เผยเเพร่เมื่อ 118 เข้าชม

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 กองพัฒนานักศึกษาจัดสอบสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ประจำหน่วยหอพักนักศึกษา