จิตอาสาพัฒนาพื้นที่เกาะดอนสวรรค์ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

เผยเเพร่เมื่อ 223 เข้าชม

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 ผศ.ธีราธาร  ศรีมหา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำนักศึกษาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่เกาะดอนสวรรค์ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ