โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ พื้นที่จังหวัดนครพนม

เผยเเพร่เมื่อ 242 เข้าชม

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ พื้นที่จังหวัดนครพนม ขึ้น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีราธาร ศรีมหา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธาน กล่าวต้อนรับและร่วมเสวนา กับ เครือข่ายศิษย์เก่าจังหวัดนครพนม ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จังหวัดนครพนม