หัวข้อข่าว

รับผลตรวจสุขภาพ

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

กองพัฒนานักศึกษา สอบสัมภาษณ์ นักศึกษาใหม่ ประเภทโควตา2.2 กิจกรรมดี กีฬาดี

โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ “เสวนา แลกเปลี่ยน เรียนรู้ การพัฒนามหาวิทยาลัย”

กีฬาประเพณี จตุรมิตร ครั้งที่ 19

แหล่งหาสถานที่ฝึกงานกับworkventure.com

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาลำห้วยทรายติดโรงแรมภูพานเพลส

โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี พ.ศ. 2562 Health and happiness organization

การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารการศึกษา นายกสโมสรนักศึกษา และสมาชิกสภานักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562

เสวนาในหัวข้อ ” ภาวะผู้นำนักศึกษายุคใหม่หัวใจประชาธิปไตย ” นโยบายของผู้สมัครนายกองค์การบริหารนักศึกษา