หัวข้อข่าว

ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากร เข้าร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

โครงการพัฒนาทักษะการทำข้อสอบ ก.พ. ปี 2561

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับ ป.ตรี รอบที่ 4

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา

ประชุมเชิงปฏิบัติการ”การสรุปการดำเนินงานกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2560″

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ รอบที่ 2 ประเภท(เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี และคนดี)

วันสงกรานต์

ขอเชิญชวนนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมงานชุมชนวิถีไทย ณ โรงเรียนวิถีธรรมฯ

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2560