หัวข้อข่าว

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับ ป.ตรี รอบที่ 4

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา

ประชุมเชิงปฏิบัติการ”การสรุปการดำเนินงานกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2560″

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ รอบที่ 2 ประเภท(เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี และคนดี)

วันสงกรานต์

ขอเชิญชวนนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมงานชุมชนวิถีไทย ณ โรงเรียนวิถีธรรมฯ

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นเรื่องขอผ่อนผันทหาร รอบที่ 1 / 2560

ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาสหกิจ