หัวข้อข่าว

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

BN-COVID19-2

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

BN-COVID-19

ประกาศกองพัฒนานักศึกษา เรื่อง เลื่อนการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติและสมาชิกสภานักศึกษา

โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2563

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2562

BN-เลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา

การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2562

กำหนดการ การประชุมสัมมนาสมาพันธ์นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 14