หัวข้อข่าว

โครงการพัฒนาทักษะการทำข้อสอบ ก.พ. ปี 2561

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา

ประชุมเชิงปฏิบัติการ”การสรุปการดำเนินงานกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2560″

โครงการกีฬาระหว่างคณะ ครั้งที่ 39 “ราชพฤกษ์เกมส์”

กิจกรรมอบรมแกนนำโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงการเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา2560

กิจกรรม ย้อมบ้าน ล้างเมือง Big Cleaning Day