หัวข้อข่าว

การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารการศึกษา นายกสโมสรนักศึกษา และสมาชิกสภานักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562

เสวนาในหัวข้อ ” ภาวะผู้นำนักศึกษายุคใหม่หัวใจประชาธิปไตย ” นโยบายของผู้สมัครนายกองค์การบริหารนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 41 “พนมรุ้งเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

การฝึกซ้อมเต็มรูปแบบแผนฉุกเฉินโดยใช้สถานการณ์สมมติ

กองพัฒนานักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม”แยกก่อนทิ้ง”จังหวัดสกลนคร

กิจกรรมโครงการ Talk about sex เปิดพื้นที่วัยใสเข้าใจเรื่องเพศ

วันราชภัฏ14 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการออกค่ายทอดสื่ออาสาพัฒนาชุมชน ระหว่างวันที่ 8 -10 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการผ้าป่าบุญกองข้าวครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีเข้าศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษา