หัวข้อข่าว

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU ) การเป็นสมาชิกเครื่อข่ายหอพักนักศึกษาฯ

กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ

โครงการราชภัฏจิตอาสา”เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาพื้นที่ในมหาวิทยาลัยและชุมชน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2561 : พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

กองพัฒนานักศึกษา สอบสัมภาษณ์ นักศึกษาใหม่ ประเภทโควตา2.2 กิจกรรมดี กีฬาดี

โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ “เสวนา แลกเปลี่ยน เรียนรู้ การพัฒนามหาวิทยาลัย”

กีฬาประเพณี จตุรมิตร ครั้งที่ 19

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาลำห้วยทรายติดโรงแรมภูพานเพลส