ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การมอบเงินช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม

เผยเเพร่เมื่อ

ตามที่ได้เกิดอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสกลนครและจังหวัดใกล้เคียง ทำให้นักศึกษาหลายร้อยคนได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมในครั้งนี้   อ่านเพิ่มเติม “ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การมอบเงินช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม”

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันโครงงาน “กล้าใหม่…สร้างสรรชุมชน” ในโครงการ”กล้าใหม่…ใฝ่รู้” ปี2560

เผยเเพร่เมื่อ

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  ได้จัดให้มีการแข่งขันโครงการ “กล้าใหม่…ใฝ่รู้” ขึ้นต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่ 12 มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเป็น มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเป็นหนึ่งส่วน ในการพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนไทยโดยการเปิดเวทีโอกาสให้เยาวชนทุกระดับการศึกษาได้แสดงศักยภาพเพิ่มพูนทักษะความรู้แสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์รู้จักการทำงานเป็นทีมและปลูกฝังให้เกิดจิตอาสาผ่านกิจกรรมการแข่งขันที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงชั้นเรียนและช่วงวัย อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันโครงงาน “กล้าใหม่…สร้างสรรชุมชน” ในโครงการ”กล้าใหม่…ใฝ่รู้” ปี2560″

ประชาสัมพันธ์นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน การประกวดสุนทรพจน์ระดับอุดมศึกษา

เผยเเพร่เมื่อ

ด้วยสมาคมศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น  จัดการประกวดสุนทรพจน์ระดับอุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกตัวแทนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปประกวดระดับประเทศ  เพื่อชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตรในวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม3-206 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น

อ่านเพิ่มเติม “ประชาสัมพันธ์นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน การประกวดสุนทรพจน์ระดับอุดมศึกษา”

โครงการอบรมพัฒนาทักษะการทำข้อสอบเพื่อเข้าสู่อาชีพรับราชการ”พัฒนาทักษะการสอบบรรจุพนักงานท้องถิ่น”

เผยเเพร่เมื่อ

งานสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา  กองพัฒนานักศึกษา  ขอเชิญศิษย์เก่า  ศิษย์ปัจจุบันและบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาทักษะการทำข้อสอบเพื่อเข้าสู่อาชีพรับราชการ “พัฒนาทักษะการสอบบรรจุพนักงานท้องถิ่น”  ในวันที่ 7-9 สิงหาคม 2560  โดยทีมติวมืออาชีพ  อ.เสถียร พร้อมทีมติวที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

รับสมัครจำนวน 200 คน  ติวฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ลงทะเบียนเข้าร่วมที่ฟอร์มด้านล่าง!! อ่านเพิ่มเติม “โครงการอบรมพัฒนาทักษะการทำข้อสอบเพื่อเข้าสู่อาชีพรับราชการ”พัฒนาทักษะการสอบบรรจุพนักงานท้องถิ่น””