ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

และได้ส่งหลักฐานถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ขอแจ้งให้นักศึกษาไปรายงานตัวตามวัน และเวลาที่กำหนดไว้ในหมายเรียก (สด.35) ห้วงเดือนเมษายน 2562

โดยนำเอกสารตัวจริงไปแสดงตัวต่อคณะกรรมการตรวจเลือก  ประกอบด้วย (1) บัตรประจำตัวประชาชน  (2) ใบสำคัญ สด.9  (3) หมายเรียก สด.35

>>>จังหวัดบึงกาฬ

>>>จังหวัดนครพนม

>>>จังหวัดมุกดาหาร

>>>จังหวัดสกลนคร

>>>จังหวัดอื่นๆ

 

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การมอบเงินช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม

เผยเเพร่เมื่อ

ตามที่ได้เกิดอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสกลนครและจังหวัดใกล้เคียง ทำให้นักศึกษาหลายร้อยคนได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมในครั้งนี้   อ่านเพิ่มเติม “ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การมอบเงินช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม”

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันโครงงาน “กล้าใหม่…สร้างสรรชุมชน” ในโครงการ”กล้าใหม่…ใฝ่รู้” ปี2560

เผยเเพร่เมื่อ

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  ได้จัดให้มีการแข่งขันโครงการ “กล้าใหม่…ใฝ่รู้” ขึ้นต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่ 12 มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเป็น มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเป็นหนึ่งส่วน ในการพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนไทยโดยการเปิดเวทีโอกาสให้เยาวชนทุกระดับการศึกษาได้แสดงศักยภาพเพิ่มพูนทักษะความรู้แสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์รู้จักการทำงานเป็นทีมและปลูกฝังให้เกิดจิตอาสาผ่านกิจกรรมการแข่งขันที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงชั้นเรียนและช่วงวัย อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันโครงงาน “กล้าใหม่…สร้างสรรชุมชน” ในโครงการ”กล้าใหม่…ใฝ่รู้” ปี2560″

ประชาสัมพันธ์นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน การประกวดสุนทรพจน์ระดับอุดมศึกษา

เผยเเพร่เมื่อ

ด้วยสมาคมศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น  จัดการประกวดสุนทรพจน์ระดับอุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกตัวแทนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปประกวดระดับประเทศ  เพื่อชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตรในวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม3-206 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น

อ่านเพิ่มเติม “ประชาสัมพันธ์นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน การประกวดสุนทรพจน์ระดับอุดมศึกษา”