หัวข้อข่าว

BN-งานอนามัย

ยินดีต้อนรับนักศึกษา 2561

การยื่นเรื่องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2561

ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากร เข้าร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับ ป.ตรี รอบที่ 4

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ รอบที่ 2 ประเภท(เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี และคนดี)

วันสงกรานต์

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2560

วันราชภัฏ

ลงทะเบียนบัณฑิตพิธีพระราชทานปริญญาบัตร