หัวข้อข่าว

โครงการตรวจสุขภาพบุคลากร

ประกาศกองพัฒนานักศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจดทะเบียนพรรคนักศึกษา สมัครนายกองค์การบริหารนักศึกษา และสมาชิกสภานักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการผ้าป่าบุญกองข้าวครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

BN-newyear2562

กำหนดการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

BN-งานอนามัย

ยินดีต้อนรับนักศึกษา 2561

การยื่นเรื่องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2561

ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากร เข้าร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับ ป.ตรี รอบที่ 4