หัวข้อข่าว

ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากร เข้าร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับ ป.ตรี รอบที่ 4

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ รอบที่ 2 ประเภท(เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี และคนดี)

วันสงกรานต์

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2560

วันราชภัฏ

ลงทะเบียนบัณฑิตพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ตรวจสุขภาพประจำปี2561

เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ YOUNG LOVE รักเป็นปลอดภัย

ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมโครงการสร้างแรงบันดาลใจแก่นักศึกษา ก่อนก้าวสู่โลกการทำงานจริงในยุคไทยแลนด์ 4.0