ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง อนุรักษ์ เอกลักษณ์ วัฒนธรรมไทย “การประกวดมารยาทไทย” ระดับอุดมศึกษา

เผยเเพร่เมื่อ 349 เข้าชม

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดโครงการ  มหาวิทยาลัยรามคำแหง อนุรักษ์ เอกลักษณ์ วัฒนธรรมไทย “การประกวดมารยาทไทย” ระดับอุดมศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560  ระหว่างวันที่  21-22 กันยายน 2560 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องศักดิ์  ผาสุขนิรันต์  อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  จึงเปิดโอกาสให้นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย

Full Screen