ประชาสัมพันธ์การตรวจร่างกาย ทหารกองเกินที่มีสภาพร่างกายและจิตใจเป็นหญิงก่อนการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2561

เผยเเพร่เมื่อ 342 เข้าชม

ประชาสัมพันธ์การตรวจร่างกายทหารกองเกินที่มีสภาพร่างกายและจิตใจเป็นหญิง  ก่อนการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ  ประจำปี 2561 เพื่อประกาศให้นักศึกษาได้ทราบและปฏิบัติตามกฎหมายข้างต้น  เพื่อประโยชน์และสิทธิของนักศึกษาในสถาบันการศึกษาของท่าน  ธนาคารสถาบันการศึกษาของท่านต้องการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว  ถ้าไม่ได้ยินดีให้การสนับสนุนทางกิจกรรมการบรรยายวิชาการแก่นักศึกษาของท่านรายละเอียดตามประกาศด้านล่างนี้  

Full Screen