ประชาสัมพันธ์โครงการออกแบบสื่อโปสเตอร์ในหัวข้อ “คนรุ่นใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ร่วมใจสวมหมวกนิรภัย”

เผยเเพร่เมื่อ 462 เข้าชม

บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย  ซึ่งเป็นบริษัทประกันวินาศภัยญี่ปุ่น  ร่วมมือกับมูลนิธิเมาไม่ขับ จัดโครงการออกแบบสื่อโปสเตอร์ในหัวข้อ “คนรุ่นใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ร่วมใจสวมหมวกนิรภัย” ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และใบประกาศเกียรติคุณ จึงประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวนี้

บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบโปสเตอร์ หัวข้อ “คนรุ่นใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ร่วมใจสวมหมวกนิรภัย” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทุกสถาบัน หรือเทียบเท่า (รวมถึงผู้ศึกษาอยู่ในระดับอนุปริญญา ปวช. ปวส. ปริญญาตรี โท เอก และ ประกาศนียบัตรวิชาเฉพาะในมหาวิทยาลัย วิทยาลัย สถาบันทหาร ตารวจหรือสถาบันชั้นสูงอื่นๆ) โดยจะศึกษาอยู่ในคณะหรือสาขาใดก็ได้
2. มีความยินดีที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางโครงการจัดขึ้น
3. เป็นผู้ที่ปฏิบัติตามกติกาการประกวดอย่างครบถ้วน
4. หากผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นพนักงานหรือญาติของพนักงานบริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จากัด สาขาประเทศไทย และ/หรือบริษัทในเครือ ต้องระบุในใบสมัครด้วยว่าตนเป็นพนักงานหรือญาติของพนักงานผู้ใด เพื่อความโปร่งใสในการตัดสินโดยกรรมการที่เกี่ยวข้อง

รางวัลการประกวด
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 35,000 บาท และประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 25,000 บาท และประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 16,000 บาท และประกาศนียบัตร
รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 8,000 บาท และประกาศนียบัตร
รางวัล Popular Vote เงินรางวัล 8,000 บาท และประกาศนียบัตร
ผู้เข้ารอบสุดท้ายทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตรและของที่ระลึก

ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้-จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
ติดต่อสอบถาม โทร. 02-679-6165-87 ต่อ 2402, 2405
ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่นี่ Detail

Full Screen