โครงการ Work and Study in Canada

เผยเเพร่เมื่อ 393 เข้าชม

ด้วยโรงเรียนมีเดียคิดส์ ร่วมมือกับ Thai Canadian Comunity College  ได้จัดทำโครงการ Work and Study เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจได้สัมผัสประสบการณ์เรียนพร้อมทำงาน  ณ ประเทศแคนาดา  ด้วยหลักสูตรด้านการเรียนด้านการบริการ 3 เดือน กับเจ้าของภาษา  พร้อมฝึกงานอีก 3 เดือน รวมระยะเวลา 6 เดือน จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม ติดต่อสอบถามรายละเอียด ได้ที่ ประชาสัมพันธ์ด้านล่าง

Full Screen