หอพักนักศึกษา

รับสมัครนักศึกษาหอพักชายกันเกรา ห้องพัดลม ภาคเรียนที่ 1/2567
ประเภทพัก 1 คน อัตราค่าหอพัก 10,500 บาท/คน/ภาคเรียน
ประเภทพัก 2 คน อัตราค่าหอพัก 5,250 บาท/คน/ภาคเรียน
ประเภทพัก 3 คน อัตราค่าหอพัก 3,500 บาท/คน/ภาคเรียน
– ค่าประกันของเสียหาย 1,000 บาท/คน
– ตู้เสื้อผ้า
– ชั้นอ่านหนังสือพร้อมเก้าอี้
– เตียง พร้อมที่นอน ขนาด 3.5 ฟุต
– เครื่องทำน้ำอุ่น
– ค่าไฟฟ้า น้ำประปา เก็บตามมิเตอร์
แบบฟอร์มสมัครออนไลน์ https://forms.gle/sfER2XtpcDHCx86A7
หรือ สามารถสมัครด้วยตนเองได้ ณ หอพักกันเกรา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ภาพห้องพัก https://www.facebook.com/media/set/…