ติดต่อเรา

 

สถานที่ตั้ง

อาคารกองพัฒนานักศึกษา และ ส่งเสริมสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

โทร : 042-743854 , 042-970161 , 042-970163
Fax : 042-743854
Website : sdd.snru.ac.th
Facebook : www.facebook.com/sdd.snru

เปิดให้บริการ

08.30 – 16.30

– – – – –– – –– – – – – – – – – – – –
วันเสาร์ – อาทิตย์

08.30 – 16.30

– – – – –– – –– – – – – – – – – – – –

หยุดทุกวันนักขัตฤกษ์