หอพักเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


  1. หอพักหญิงขวัญหทัย
  2. หอพักหญิงศุภวาส
  3. หอพักหญิงหทัยรัตน์
  4. หอพักหญิงออมทรัพย์
  5. หอพักหญิงมยุเรศ
  6. หอพักชายมะลิวรรณ
  7. หอพักชายสิมิลัน
  8. จิลมิกา อพาร์ทเม้นท์