ข่าวและประกาศ

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ฉบับที่ 2 (เพิ่มเติม)
วิธีการสมัคร 📌 ให้นักศึกษาดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนที่นักศึกษาต้องการสมัคร ➡ ทุนการศึกษามูลน …
แจ้งผู้กู้ยืม กยศ. ประเภทรายเก่าเลื่อนชั้น นำส่งลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2567 
ให้ผู้กู้ยืม กยศ. ประเภทรายเก่าเลื่อนชั้น ที่ยื่นกู้ค่าเทอมให้นำใบลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2567 …
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรวิศวกรสังคม การพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา
งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรวิศวกรสังคม &#82 …
กยศ. รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 11
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกับ กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาด …
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567
วิธีการสมัคร 📌 ให้นักศึกษาดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนที่นักศึกษาต้องการสมัคร ➡ โครงการทุนการศึ …