ข่าวและประกาศ

กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565
กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันที่ 1 – 15 กรกฎ …
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ กยศ.รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 11
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต  วันที่ 19-21 มิถุนายน 2567 ณ หอประชุมจามจุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ลงทะเบี …
โครงการจิตอาสาพัฒนาสภาพแวดล้อมหอพักนักศึกษา
เมื่อวันที่ 9 – 10 มิถุนายน 2567 กองพัฒนานักศึกษา โดย หน่วยหอพักนักศึกษา งานสวัสดิการนักศึกษาแ …
สอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษ SNRU-EPT
ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน ในวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนต้ …