หัวข้อข่าว

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะให้กับคนรุ่นใหม่ที่สนใจธุรกิจส่งออกและธุรกิจออนไลน์ 2 โครงการ

กองพัฒนานักศึกษา : กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 9 วันที่ 3 ก.พ. 65

BN-รับสมัครนักศึกษา

BN-Blood

BN-12-8-63

ต่อต้านยาเสพติด

แหล่งหาสถานที่ฝึกงานกับworkventure.com

BN-newyear2562

รับผลตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ 2561

ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาสหกิจ