หัวข้อข่าว

📌ประกาศรับสมัครนักศึกษา เพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2

BN-รับสเด็จ

BN-รับปริญญา65-1

📌กองพัฒนานักศึกษา : ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2562

📌กองพัฒนานักศึกษา : ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2562

📌กองพัฒนานักศึกษา : พิธีอัญเชิญตรามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีการศึกษา 2565

กองพัฒนานักศึกษา : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสื่อสารเพื่อการประสานงานที่ดี และการทำงานเป็นทีม”

📌กองพัฒนานักศึกษา : พิธีไหวครู นักศึกษา ภาค กศ.ป.

📌กองพัฒนานักศึกษา : โครงการเปิดโลกกิจกรรม ประจำปี 2565

📌กองพัฒนานักศึกษา : จัดทำสัญญากู้ยืมเงินและใบเบิกเงินกู้ยืม กยศ.รายเก่าย้ายสถานศึกษาและรายใหม่ ปีการศึกษา 2565