การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวที

ด้วยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทสไทย  ในพระบรมราชูปถัมป์  ได้กำหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี 2559 จึง […]

Read more

เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2559

วันที่ 11 เม.ย.59 กองพัฒนานักศึกษา โดยผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาและนักศึกษา เข้าร่วม “สงกรานต […]

Read more

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมซ่อมแซมฝาย ที่อำเภอเต่างอย

วันที่ 18 เมย 59 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมซ่อมแซมฝาย ที […]

Read more

บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล เมืองสกลคนไม่โกง

วันที่ 28 เม.ย.59 อธิการบดี บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริ […]

Read more