ประกาศกองพัฒนานักศึกษา เรื่อง ประกาศจัดตั้งชมรมในสังกัดองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ

ประกาศกองพัฒนานักศึกษา เรื่อง ประกาศจัดตั้งชมรมในสังกัดองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา 2 […]

Read more

การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2559

ให้นักศึกษาที่มีอายุย่างเข้า 21 ปี (20 ปีบริบูรณ์)  ที่ต้องการจะขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจ […]

Read more