ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2559

เผยเเพร่เมื่อ 2370 เข้าชม


>>>จังหวัดกาฬสินธุ์

>>>จังหวัดขอนแก่น

>>>จังหวัดนครพนม

>>>จังหวัดนราธิวาส

>>>จังหวัดบึงกาฬ

>>>จังหวัดมุกดาหาร

>>>จังหวัดยโสธร

>>>จังหวัดสกลนคร

>>>จังหวัดหนองคาย

>>>จังหวัดหนองบัวลำภู

>>>จังหวัดนครราชสีมา

>>>จังหวัดอุดรธานี

>>>จังหวัดอุบลราชธานี