หัวข้อข่าว

กองพัฒนานักศึกษา : รองอธิการบดีฯเป็นคณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

กองพัฒนานักศึกษา : หัวหน้างานกองพัฒนานักศึกษาเข้าร่วมอบรม”การพัฒนาศักยภาพหัวหน้างานยุคใหม่”

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร : พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

กองพัฒนานักศึกษา : ประชุมคัดเลือกนักศึกษา เพื่อส่งคัดเลือกเยาวชนดีเด่น

กองพัฒนานักศึกษา : ร่วมกิจกรรมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาสกลนครมิลค์คัพ ประจำปี 2565

กองพัฒนานักศึกษา : โครงการผ้าป่าบุญกองข้าว ครั้งที่ 4

กองพัฒนานักศึกษา : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกิจกรรมเดินแบบผ้าครามในงานรวมน้ำใจไทสกล ประจำปี 2565

กองพัฒนานักศึกษา : จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยทางด้านกีฬา

กองพัฒนานักศึกษา : ประชุมพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ถูกเสนอชื่อ

กองพัฒนานักศึกษา : โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ.2565 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเครือข่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์