โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559

กองพัฒนานักศึกษาได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559  วันที่ 29 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ

(เพิ่มเติม…)

เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2559

วันที่ 11 เม.ย.59 กองพัฒนานักศึกษา โดยผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาและนักศึกษา เข้าร่วม “สงกรานต์ปลอดภัย ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สร้างวินัยจราจร”เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2559 ณ ลาน ร.5 (เพิ่มเติม…)

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมซ่อมแซมฝาย ที่อำเภอเต่างอย

วันที่ 18 เมย 59 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมซ่อมแซมฝาย ที่อำเภอเต่างอย (เพิ่มเติม…)

บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล เมืองสกลคนไม่โกง

วันที่ 28 เม.ย.59 อธิการบดี บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล เมืองสกลคนไม่โกง ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (เพิ่มเติม…)

ร่วมกิจกรรมประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์

บุคลากร มหาวิทยาลัยราชสกลนคร เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับจังหวัด ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์ ณ ลาน ร.5 จังหวัดสกลนคร (เพิ่มเติม…)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือmou การเป็นสมาชิกเครือข่ายหอพักนักศึกษา ประจำปี 2559

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือmou การเป็นสมาชิกเครือข่ายหอพักนักศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกับ ผู้ประกอบการหอพักเอกชน ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (เพิ่มเติม…)

ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาค กศป. ประจำปีการศึกษา 2559

ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาค กศป. ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 9 กรกฎาคม 2559  ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (เพิ่มเติม…)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน กองทุนฯ กยศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาศึกษาดูงาน กองทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (เพิ่มเติม…)

กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 4

กองทุนเพื่อการศึกษา ร่วมมือกับสถานศึกษาในจังหวัดสกลนคร เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร โรงพยาบาลสกลนครและภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น (เพิ่มเติม…)