หัวข้อข่าว

กองพัฒนานักศึกษา Big Cleaning เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “ภูพานเกมส์”

ประชุมประธานและเลขานุการ คณะกรรมการจัดการแข่งกีฬานักศึกษา กีฬาอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พิธีไหว้ครู นักศึกษา ภาค กศ.ป. ประจำปีการศึกษา 2566

รณรงค์การงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงสอบ

ภาพบรรยากาศ ในงานพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2563-2564

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการอบมรมภาษามือไทย เพื่อการสื่อสาร สำหรับนักศึกษาพิการทางการได้ยิน

กิจกรรม Big Cleaning Day กองพัฒนานักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา ทำบุญอาคาร 20 ประจำปี 2566

นักเรียนทุนพระราชทาน รับมอบถุงพระราชทานให้นักศึกษาทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์