โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพให้นักศึกษาและศิษย์เก่าสู่การมีงานทำ

กองพัฒนานักศึกษาได้จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพให้นักศึกษาและศิษย์เก่าสู่การมีงานทำ ประจำปี 2560 […]

Read more

โครงการค่ายทอดสื่อการศึกษาและกีฬา สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ ครั้งที่6 ประจำปี 2560

โครงการค่ายทอดสื่อการศึกษาและกีฬา สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ ครั้งที่6 ประจำปี 2560   วันที่17-19 มีนาคม 2 […]

Read more

โครงการกีฬาประเพณีจตุรมิตร ครั้งที่ 17 “ราชพฤกษ์เกมส์”

วันที่ 1 เมษายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้จัดโครงการกีฬาประเพณีจตุรมิตร ครั้งที่ 17 “ราชพ […]

Read more

งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ แห่ดอกไม้ สรงน้ำพระ สมมาผู้ใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ แห่ดอกไม้ สรงน้ำพระ สมมาผู้ใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ณ […]

Read more

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 22 เมษายน 2560 กองพัฒนานักศึกษาได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 โดย ผศ.ชา […]

Read more

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพให้นักศึกษาและศิษย์เก่าสู่การมีงานทำ

วันที่ 22 เมษายน 2560  กองพัฒนานักศึกษาได้จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพให้นักศึกษาและศิษย์เก่าสู่กา […]

Read more

กองพัฒนานักศึกษาเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 25 เมษายน 2560  กองพัฒนานักศึกษาเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราชโดย ผศ.ธีรา […]

Read more