งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ แห่ดอกไม้ สรงน้ำพระ สมมาผู้ใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ แห่ดอกไม้ สรงน้ำพระ สมมาผู้ใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ณ ลานวัฒนธรรม หน้าอาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  วันที่ 11 เมษายน 2560