โครงการค่ายทอดสื่อการศึกษาและกีฬา สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ ครั้งที่6 ประจำปี 2560

โครงการค่ายทอดสื่อการศึกษาและกีฬา สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ ครั้งที่6 ประจำปี 2560   วันที่17-19 มีนาคม 2560  ณ โรงเรียนบ้านหนองแซง  ตำบลวังตามัว อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม