โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพให้นักศึกษาและศิษย์เก่าสู่การมีงานทำ

กองพัฒนานักศึกษาได้จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพให้นักศึกษาและศิษย์เก่าสู่การมีงานทำ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 27-30 มีนาคม 2560 โดยได้จัดการฝึกอบรมอาชีพให้กับนักศึกษาแบ่งเป็น 8 อาชีพ คือ การทำผัดไทย การทำขนมบัวลอย การทำข้าวเกรียบปากหม้อ การมัดย้อมผ้าคราม  การทำเมี่ยงคำ การทำเต้าฮวยฟรุ๊ตสลัด การทำน้ำสลัด  การเลี้ยงกุ้งเครฟิช ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าที่สนใจเข้าร่วมแต่ละอาชีพ