โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 22 เมษายน 2560 กองพัฒนานักศึกษาได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 โดย ผศ.ชาคริต  ชาญชิตปรีชา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานในพิธีเปิดโดยภายในงานมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เทคนิคการสัมพาษณ์งานเพื่อความสำเร็จกับอนาคตแรงงานไทย ในยุคไทยแลนด์ 4.0” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณทัศไนย  เหมือนเสน  รองประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด