เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2559

วันที่ 11 เม.ย.59 กองพัฒนานักศึกษา โดยผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาและนักศึกษา เข้าร่วม “สงกรานต์ปลอดภัย ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สร้างวินัยจราจร”เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2559 ณ ลาน ร.5