โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559

กองพัฒนานักศึกษาได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559  วันที่ 29 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ